Sep
18
to Dec 31

....POLKOM-mandager høsten 2018..POLKOM-Mondays fall semester 2018....

Her kan du finne en foreløpig oversikt over kommende lunsjseminarer for høstsemesteret 2018. Noen av detaljene kan endre seg og detaljer om seminaret legges ut uken før. Samtlige seminarer starter klokken 12.00 på rom 418 på IMK. Seminarene er åpene for alle der noe annet ikke er spesifisert..Here you can find an overview of planned lunch-seminars during the fall semester of 2018. Full information about the seminars is posted the week before. All seminars start at 12.00 in room 418 at IMK. The seminars are open to anyone when nothing else is specified.

24.09: Rune Karlsen - media habits and media pluralism

01.10: Høstferie

08.10: Mona Adbdel-Fadil - tba

15.10: Frank Esser - Social Science Data - Building Industry-Academic Cooperations

22.10: TBA

29.10: Jessica Robinson - TBA

05.11: Rundbord og oppdatering (NB internt møte for medlemmer av POLKOM)

12.11: Nanna Fredheim, «Media, means and medicines: strategies on health care priorities

19.11: TBA

26.11: Anders Olof Larsson - TBA

03.12: Karoline Andrea Ihlebæk - TBA

10.12: TBA

17.12: Rundbord og oppdatering - siste POLKOM-mandag før jul


View Event →

Sep
17
12:00 PM12:00

....POLKOM-mandag med Eviane Leidig - 'Immigrant, Nationalist and Proud'..POLKOM-Monday with Eviane Leidig - 'Immigrant, Nationalist and Proud'....

….Mandag den 17.09 inviterer POLKOM til åpent lunsjseminar med Eviane Leidig. Seminaret tar utgangspunkt i artikkelen 'Immigrant, Nationalist and Proud: A Twitter Analysis of Indian Diaspora Supporters for Brexit and Trump'. Seminaret holdes på rom 418 på IMK klokken 12.00 og er åpent for alle. Seminaret vil bli holdt på engelsk.


The Brexit referendum to leave the EU and Trump’s success in the US general election in 2016 sparked new waves of discussion on nativism, nationalism, and the far right. Within these analyses, however, very little attention has been devoted towards exploring the transnational ideological circulation of Islamophobia and anti-establishment sentiment, especially amongst diaspora and migrant networks. This article thus explores the role of Indian diaspora individuals as mediators in populist radical right discourse in the West. Following the Brexit referendum and Trump’s presidency, a number of Indian diaspora voices took to Twitter to express pro-Brexit and pro-Trump views. This article presents a year-long data collection of these users. It highlights how these diasporic Indians interact and engage on Twitter in order to signal belonging on multiple levels: as individuals, as an imaginary collective non-Muslim diaspora, and as members of (populist radical right) Twitter society. By analysing these user’s social media performativity, we obtain insight into how social media spaces may help construct ethnic and (trans)national identities according to boundaries of inclusion/exclusion. This article demonstrates how some diasporic Indian individuals become embedded into exclusivist national political agendas of the populist radical right in Western societies. -Eviane Leidig..

On Monday 17.09 POLKOM will host an open seminar with Eviane Leidig. The seminar will focus on her article 'Immigrant, Nationalist and Proud: A Twitter Analysis of Indian Diaspora Supporters for Brexit and Trump'.

The Brexit referendum to leave the EU and Trump’s success in the US general election in 2016 sparked new waves of discussion on nativism, nationalism, and the far right. Within these analyses, however, very little attention has been devoted towards exploring the transnational ideological circulation of Islamophobia and anti-establishment sentiment, especially amongst diaspora and migrant networks. This article thus explores the role of Indian diaspora individuals as mediators in populist radical right discourse in the West. Following the Brexit referendum and Trump’s presidency, a number of Indian diaspora voices took to Twitter to express pro-Brexit and pro-Trump views. This article presents a year-long data collection of these users. It highlights how these diasporic Indians interact and engage on Twitter in order to signal belonging on multiple levels: as individuals, as an imaginary collective non-Muslim diaspora, and as members of (populist radical right) Twitter society. By analysing these user’s social media performativity, we obtain insight into how social media spaces may help construct ethnic and (trans)national identities according to boundaries of inclusion/exclusion. This article demonstrates how some diasporic Indian individuals become embedded into exclusivist national political agendas of the populist radical right in Western societies. - Eviane Leidig

The seminar will be held at room 418 at IMK and starts at 12.00. The seminar will be held in English….

View Event →
Sep
10
12:00 PM12:00

....POLKOM-mandag, oppdatering og rundbord..POLKOM-Monday, updates and roundtable....

....Mandag 10.09 holdes det et internt møte med rundbord og oppdateringer for POLKOM-gruppens medlemmer. Møtet finner sted klokken 12.00 i rom 418 på IMK..On Monday 10.09 there will be an internal meeting with a round-table discussion and updates for members of the POLKOM-group. The meeting will be at 12 pm in room 418 at IMK....

View Event →
....POLKOM-mandag: Banafsheh Ranji om journalistikk i en Iransk kontekst.. POLKOM-Monday: Banafsheh Ranji on journalism in an Iranian context....
Sep
3
12:00 PM12:00

....POLKOM-mandag: Banafsheh Ranji om journalistikk i en Iransk kontekst.. POLKOM-Monday: Banafsheh Ranji on journalism in an Iranian context....

....Mandag den 3.9 inviterer POLKOM til lunsjseminar med Banafsheh Ranji klokken 12.00 Ranji vil presentere en modell for hvordan man kan forstå journalistikk i en iransk kontekst. Presentasjonen holdes på rom 418 på IMK og er åpen for alle. Presentasjonen holdes på engelsk. 

Modellen som skal presenteres gir et svar på hva slags for de journalistiske praksisene i Iran tar gjennom bruk av Bourdieus teoretiske rammeverk. Den tilbyr en forklaring på variasjonene i handlingene til iranske journalister på et makro-nivå.

Banafsheh Ranji er stipendiat ved IMK og spesialiserer seg på politisk kommunikasjon og Journalistikk. Hennes PHD prosjekt fokuserer på iranske journalister og deres bruk av nye medier i arbeidshverdagen.
..
On Monday the 3.9, POLKOM invites you to participate in a lunch seminar held by Banafsheh Ranji. The seminar will be held at 12.00 in room 418 of IMK and is open to anyone. The presentation will be held in English. 

The presentation offers a model for understanding of journalism in the Iranian context. The models answers what shapes journalistic practices in Iran through Bourdieu’s analytical framework. It provides an explanation to variation of Iranian journalists’ behavior and choices of actions that goes from the individual level to the macro level. 

Banafsheh Ranji is a PhD research fellow at IMK, specializing in political communication and journalism. Her PHD project focuses on Iranian journalists and their use of new media in their daily work. 

View Event →
POLKOM-mandag om POLKOM på Arendalsuka
Aug
27
12:00 PM12:00

POLKOM-mandag om POLKOM på Arendalsuka

Mandag den 27.08 holder Eli Skogerbø lunsjforedrag om POLKOMs deltagelse under årets Arendalsuke. Foredraget holdes klokken 12 på rom 418 og er åpent for alle. 

POLKOM var i år godt representert på Arendalsuka, med egen debatt om Facebook som arena for politisk debatt og med lansering av rapport om hvem som vinner frem på Arendalsuka. Under foredraget vil du få høre mer om hvilke erfaringer POLKOMs deltagere gjorde seg og om hvilke resultater forskningen på Arendalsuka har ført til så langt. 

Vel møtt.  

View Event →
Sep
11
12:00 PM12:00

POLKOM-mandag med professor Henrik Bastiansen

Mandag 11. september holder professor Henrik Grue Bastiansen ved Høgskulen i Volda lunsjforedrag med tittel "Berlinmurens fall som politisk kommunikasjon". 

Her vil han presentere de nyeste resultatene av hans forskning om hvordan norske medier dekket åpningen av Berlinmuren november 1989. 

Hvor: Rom 418, IMK, Universitetet i Oslo

Når: Kl. 12

Åpent for alle. 

View Event →