Back to All Events

Oppstartsseminar høsten 2017

  • Institutt for medier og kommunikasjon 21 Gaustadalléen Oslo, Oslo, 0349 Norway (map)

POLKOM-mandag med professor Eli Skogerbø : Oppstartsmøte for høsten 2018 der Eli orienterer om planer for POLKOM høstsemesteret 2017