Back to All Events

....POLKOM-mandag, oppdatering og rundbord..POLKOM-Monday, updates and roundtable....

....Mandag 10.09 holdes det et internt møte med rundbord og oppdateringer for POLKOM-gruppens medlemmer. Møtet finner sted klokken 12.00 i rom 418 på IMK..On Monday 10.09 there will be an internal meeting with a round-table discussion and updates for members of the POLKOM-group. The meeting will be at 12 pm in room 418 at IMK....