Back to All Events

....POLKOM-mandager høsten 2018..POLKOM-Mondays fall semester 2018....

Her kan du finne en foreløpig oversikt over kommende lunsjseminarer for høstsemesteret 2018. Seminarene starter klokken 12.00 og holdes på rom 418 på IMK. Seminarene er åpene der annet ikke er spesifisert..Here you can find an overview of planned lunch-seminars during the fall-semester of 2018. Full information about the seminars is posted the week before. All seminars start at 12.00 in room 418 at IMK. The seminars are open to to the public if nothing else is specified.

12.11: Nanna Fredheim, «Media, means and medicines: strategies on health care priorities

19.11: Rundbord og oppdatering (NB internt møte for medlemmer av POLKOM)

26.11: Anders Olof Larsson - TBA

03.12: Karoline Andrea Ihlebæk - TBA

10.12: TBA

17.12: Rundbord og oppdatering - siste POLKOM-mandag før jul