Om politisk korrekthet og kultureliten

Om politisk korrekthet og kultureliten

POLKOM-mandag om norsk og svensk kulturelite

Anne Krogstad, professor ved  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO), holder lunsjforedrag mandag 16. oktober med tittelen: 

"The cultural elite in Sweden and Norway. A comparison through thick and thin"

The term ‘elite’ is increasingly associated with negative characteristics and those who are perceived as elites are subject to fierce criticism. Indeed, the term ‘elite’ has become an insult. The cultural elite are no exception to this unfavourable depiction. This is especially reflected in the various names attributed to them, such as ‘the politically correct elite’, ‘cultural snobs’, or the ‘head-in-the-clouds elite’
— Anne Krogstad

I et prosjekt i samarbeid med Audrey Start utforsker Krogstad innhold og politiske implikasjoner av konseptet kulturelite i norsk og svensk kulturliv og politikk. 

De undersøker hvordan eliten er fremstilt i norske og svenske aviser. Videre ser de på viktigheten av kultureliten i forbindelse med forklaringer på økt støtte til populistpartier på høyresiden. 

Lunsjforedraget holdes klokken 12 på rom 418 i IMKs lokaler. Åpent for alle. 

Velkommen!


Anne Krogstad er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og er styreleder i POLKOM - Senter for studier av politisk kommunikasjon. 

POLKOM på EUPREA-konferansen

POLKOM på EUPREA-konferansen

Pris til kortfilmen "The Media and Populism"

Pris til kortfilmen "The Media and Populism"

Norsk
English