Konferanse om offentlighet og radikalisering

Konferanse om offentlighet og radikalisering

Postdoktor Karoline Andrea Ihlebæk ved IMK deltok i slutten av oktober på bokkonferansen "Civil Sphere and Radicalization", i regi av Centre for Citizenship, Civil Society and Rule of Law (CISRUL). Konferansen blir holdt i Aberdeen i Skottland. 

Sammen med Maria Luengo fra Universidad Carlos III de Madrid har hun skrevet om mediedekningen av Charlie Hebdo-angrepet i Paris, i norske, spanske og engelske aviser. Seminaret samlet forskere fra hele Europa og ble ledet av professor Jefferey Alexander fra Yale University og professor Trevor Stack fra University of Aberdeen.

This paper will address the way in which journalism is currently handling Muslim immigration in Europe – in particular in its reporting on terrorist attacks – in relation to radicalization and the civil values of professional journalism. One of the main concerns of European leaders is the level of ideological polarization and radicalization among European publics, in part due to the ways in which people obtain information through ideologically polarized and even propagandistic media.  The paper will look at whether European media are at present undergoing such a process of greater polarization, particularly in response to Islamic radicalism, and whether the democratic values of journalism are mitigating this process.  Thus, our proposal aims to contribute to thesis 2 of the “The Civil Sphere and Radicalization” conference-book project, which highlights the effects of radical protest in the civil sphere, through exploring the media coverage and the public debate in the aftermath of certain terrorist attacks. 
— Karoline Ihlebæk og Maria Luengo Cruz

 

Foto: Sean P. Anderson


Karoline Andrea Ihlebæk er postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo. Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet politisk kommunikasjon, offentlighet og offentlig debatt, publikumsdeltakelse og folkejournalistikk, endringer i medienes redaksjonelle makt, ytringsfrihet, og migrasjon. 

 

....POLKOM-mandag om iranske journalister..Lunchtalk on Iranian journalists....

....POLKOM-mandag om iranske journalister..Lunchtalk on Iranian journalists....

POLKOM-mandag med Frank Esser

POLKOM-mandag med Frank Esser

Norsk
English