POLKOM på EUPREA-konferansen

POLKOM på EUPREA-konferansen

Om lobbyisme og konflikt på EUPREA-konferansen 2017

12. til 14. oktober ble det arrangert EUPREA Annual Congress. I år ble årskonferansen holdt i London med tema "Public Relations and the Power of Creativity. Strategic opportunities, innovation and critical challenges". 

EUPREA, The European Pubic Relations Education and Research Association, har nærmere 500 medlemmer fra 40 land. Målet er å fremme forskning om strategisk kommunikasjon. POLKOM-leder Øyvind Ihlen er president i EUPREA, og holdt åpningstalen under konferansen. 

Ihlen ledet også panelet "Is all Lobbying Local? Opportunities, Innovation and Challenges in Comparative Qualitative Lobbying Research". 

Hovedspørsmålet for panelet dreier seg om hvordan en kan sammenlikne kommunikasjon og lobbyvirksomhet på tvers av landegrenser. Hovedformålet er å få frem likheter og forskjeller slik at en bidrar til bedre forståelse av de nasjonale kontekstene. 
— Øyvind Ihlen

Med i panelet var Chiara Valenti ved Universitetet i Aarhus, Scott Davidson ved University of Leicester, Magda Piezcka ved Queen Margaret University, Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania, Irina Lock ved Universitetet i Amsterdam og Peter Seele ved University of Lugano. 

Ihlen presenterte også paperet "Putting Conflict Back in Political Public Relations" sammen med Heidi Houlberg Salomonsen ved Universitetet i Aarhus. 

Foto: Pablo Cablezos


Om EUPREAThe European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) is an independent organization that aims at stimulating and promoting innovative knowledge and practices of strategic communication, organizational communication and Public Relations across Europe. Founded in 1959 and previously named “CERP Education & Research,” EUPRERA is a network where academics and professionals attract, convey, disseminate and create innovations in the field. Several cross-national and comparative research and education projects are organized by members and affiliated colleges and universities. In order to spread new methodologies and research results, EUPRERA organizes an annual highly regarded academic Annual Congress. Every year, it is held in collaboration with a selected university or college in Europe.

POLKOM-mandag med Frank Esser

POLKOM-mandag med Frank Esser

Om politisk korrekthet og kultureliten

Om politisk korrekthet og kultureliten

Norsk
English