POLKOM-mandag med Frank Esser

POLKOM-mandag med Frank Esser

Frank Esser, professor II, holder POLKOM-foredrag om populisme i nyhetsbildet

I oktober får Institutt for medier og kommunikasjon besøk av Frank Esser. Mandag 20. oktober holder han lunsjforedrag med tittelen "Populism in the News Media". POLKOM oppfordrer alle til å delta på dette spennende foredraget på mandag!

Om foredraget:

The recent success of populist political actors and the dramatized and emotional tone in European and U.S. news media have been the object of several theoretical and empirical studies in the past decade. It has been argued that the mediatization of politics and the convergence of populist and tabloid communication styles may foster these developments.

In this presentation, I try to disentangle the identity of assumed populist actors, populist communication messages and populist communication styles to investigate interactions between media logic and populism in Western democracies.
— Frank Esser

My coauthors and I find that tabloid media play a minor role in the promotion of populist communication. Interpretive weeklies, on the other hand, encourage the use of populist communication strategies and styles in their coverage on political issues – despite not paying more attention per se to populist actors. We also find that the styles commonly associated with populist actors are indeed more closely related to populist actors than they are to tabloid media.

Når: Mandag 20. oktober klokken 12.00-12.45

Hvor: Rom 418, IMKs lokaler i Forskningsparken, Universitetet i Oslo

For hvem: Åpent for alle


Frank Esser er professor II ved Institutt for medier og kommunikasjon. Esser er professor i internasjonal og komparativ medieforskning, Universitetet i Zurich. Esser er formann av "Political Communication Section" i ECREA, og deltar i flere andre ledende nettverk. Han er forfatter av elleve bøker og over hundre og femti bokkapitler og artikler.

Mer informasjon er tilgjengelig på Frank Esser's fullstendige profil på nettsidene til Universitetet i Zurich.

Konferanse om offentlighet og radikalisering

Konferanse om offentlighet og radikalisering

POLKOM på EUPREA-konferansen

POLKOM på EUPREA-konferansen

Norsk
English