....POLKOMs første generalforsamling..POLKOM's first general assembly....

....POLKOMs første generalforsamling..POLKOM's first general assembly....

....

POLKOMs styre har gleden av å innkalle samtlige medlemmer til den første ordinære generalforsamlingen i POLKOMs historie. 

Generalforsamlingen finner sted 20. november kl. 13.00 i Institutt for medier og kommunikasjons lokaler, rom 418, Forskningsparken, Oslo.

Klokka 12.00 holder styremedlem og professor Øyvind Ihlen innledning om PR og konflikt. Vi inviterer alle til å komme og høre hans innledning før generalforsamlingen starter.

SAKSLISTE FOR GENERALFORSAMLINGEN:

1. Velkommen og valg av møteleder

2. Godkjenning av innkalling

3. Orientering om senterets aktiviteter

4. Beretning (denne ettersendes til POLKOMs medlemmer før generalforsamlingen mandag)

5. Valg av styre, styreleder og vararepresentanter til styret

 

Vi håper så mange som mulig kan sette av tidspunktet og komme! 

..

POLKOM invites all members to the first POLKOM general assembly, which will be held November 20th at 13.00 in room 418 /IMK. 

POLKOM-leader professor Øyvind Ihlen will give a short introductory talk on PR and conflict theory before the general assembly. 

....

 

 

....POLKOM på ECREA i Zürich..POLKOM at the ECREA-conference....

....POLKOM på ECREA i Zürich..POLKOM at the ECREA-conference....

....POLKOM-mandag om konflikt og PR..Lunchtalk on conflict and PR-theory....

....POLKOM-mandag om konflikt og PR..Lunchtalk on conflict and PR-theory....

Norsk
English