....Rune Karlsen ansatt som førsteamanuensis ved IMK..Rune Karlsen hired as new assistant professor at IMK....

....Rune Karlsen ansatt som førsteamanuensis ved IMK..Rune Karlsen hired as new assistant professor at IMK....

....

Rune Karlsen har fått tilbud om stilling som førsteamanuensis i politisk kommunikasjon ved IMK. 

Han kommer fra stillingen som Forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. 

POLKOM gratulerer, og ønsker Rune velkommen til IMK!

Foto: Institutt for samfunnsforskning

..

Rune Karlsen has been offered the position as assistant professor in political communication at IMK. 

Rune is currently working as Forsker I at Institutt for samfunnsforskning. 

....


....POLKOM-mandag om asylprotester i Nederland..Lunchtalk about anti-asylum seeker protests

....POLKOM-mandag om asylprotester i Nederland..Lunchtalk about anti-asylum seeker protests

....POLKOM på ECREA i Zürich..POLKOM at the ECREA-conference....

....POLKOM på ECREA i Zürich..POLKOM at the ECREA-conference....

Norsk
English