Hvem vinner valget - og hvorfor?

Hvem vinner valget - og hvorfor?

Professor Gunn Enli ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo deltar i frokostdebatten «Hvem vinner valget – og hvorfor» på Litteraturhuset tirsdag 5. september.

Det er Universitetet i Oslo og Store norske leksikon som inviterer til valgdebatt – helt fri for politikere.

Med i panelet er også Bernt Aardal, professor i statsvitenskap, Einar Lie, professor i historie, og Cathrine Moen Thorleifsson, sosialantropolog.

Om debatten: 
Hvorfor stemmer folk som de gjør? Hva avgjør om folk hopper fra ett parti til et annet? Hvorfor vokser småpartiene på bekostning av de store? Hva er skillelinjene i moderne norsk politikk? Kan vi stole på meningsmålingene?
Hva er effektiv politisk kommunikasjon i dagens Norge? Hvordan skiller valgkampen 2017 seg fra tidligere valg? Og hvilke likheter og forskjeller ser vi fra årets valg i land som Frankrike og Tyskland?Dette er noen av spørsmålene ekspertene vil forsøke å svare på før vi avslutter klokken 9.30.

Arrangementet starter klokken 8 tirsdag morgen, og er gratis.

Foto: Foto: Tore Fjeld

POLKOM

POLKOM-mandag: Nyheter, ekkokammer og selektiv eksponering

POLKOM-mandag: Nyheter, ekkokammer og selektiv eksponering

POLKOM-mandag: Conceptualizing and Measuring Party-Interest Group Relationships

POLKOM-mandag: Conceptualizing and Measuring Party-Interest Group Relationships

Norsk
English