Ny bok om offentlig debatt og ytringsfrihet

Ny bok om offentlig debatt og ytringsfrihet

Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere

Sammendrag (fra Cappelen Damm Akademisk):

Hvor trekkes grensene i den offentlige debatten? Hva slags ytringer blir møtt med moralsk fordømmelse, skarp offentlig debatt eller simpelthen stille forbigåelse? Og hva er konsekvensene for dem som ytrer seg om kontroversielle tema i offentlige fora? Boka Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere bygger på empiriske studier av holdninger og erfaringer knyttet til ytringsfrihet, med bruk av surveyundersøkelser, innholdsanalyser og kvalitative dybdeintervjuer. Sentralt i boken står ideen om at det offentlige rommet er åsted for kamper om definisjonsmakt og konflikt om hvor grensene bør gå for hvem som får delta i offentligheten, og hvilke meninger som kan ytres.

Forfatterne anlegger et bredt sosiologisk perspektiv på ytringsfrihet og viser med utgangspunkt i spørsmål om innvandring, religion og kultur hvordan utstøting og selvbegrensning er mekanismer som regulerer hvem som deltar og hva som ytres i norsk offentlighet. Boka viser også hvordan de redaksjonelle medienes rolle som portvokter av offentlig debatt er i spill, utfordret av grenseløse nettmedier på den ene side og et skeptisk publikum på den andre.

Boken er sluttresultatet av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017, som er finansiert av Fritt Ord.

Forfatterne bak prosjektet:
Arnfinn H. Midtbøen; Kari Steen-Johnsen; KJersti Thorbjørnsrud; Audun Fladmoe; Marjan Nadim; Hallvard Moe; Karoline Andrea Ihlebæk;Ingrid Endresen Thorseth; Terje Colbjørnsen; Bernard Enjolras

POLKOM-mandager høsten 2017

POLKOM-mandag: Not in my backyard

POLKOM-mandag: Not in my backyard

Norsk
English