Ny bok om politisk lederskap i Norge

Ny bok om politisk lederskap i Norge

Professor Terje Rasmussen ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, er aktuell med en ny bok med tittelen «Ansiktet foran makten».

Om boken (fra forlaget)

Den handler om politisk lederskap i Norge fra krigens slutt til i dag. Hvem blir leder? Hvordan fylles lederrollen? Hva mener politikere selv er krav som må stilles til dem? Hvordan foregår skifte av leder? Hvordan innvirker mediene på partienes valg av leder? Rasmussen trekker på et utvalg av teorier og modeller om politisk lederskap; mest av alt hentes inspirasjon fra sosiologen Max Weber og historikeren Jens Arup Seip.

Innhold

Del i: Jens Arup Seip, Max Weber og politisk lederskap

Moralsk hell, Dyder, Karisma, Karismaens kilder, Politisk autoritet, Saken selv, Den normskapende handling, Hva kreves?, Politikerens karakter, Politikeren Max Weber, Politikk som yrke og kall, Politisk etikk, Tilfellet Frederik Stang, Mellom ansvar og sinnelag, Dobbeltmoral, Den stille makt ovenfra, Borgerlig offentlighet, Fra Habermas til Seip, På sporet av politikeren: Politiske memoarer.

Del ii: I politikkens fremste rekke

Hvem er statsmann?, Forkledd som en alminnelig mann, Gerhardsens øyemål, Oscar Torp, Forsinket oppgjør, John Lyng, SF på Vippen, Finn Gustavsen: Tillitsbrudd, Trygve Bull: Ny statsforfatning?, Per Borten, Bortens moralske uflaks, TV-ansikter, Lars Korvald, Trygve Bratteli, Trygve Bratteli og EF, Odvar Nordli, Avsporing, Nordlis fall, Reiulf Steens fallitt, På TV, Kåre Willoch, Påskepakken, Former i oppløsning, Rolf Presthus og  Jan P. Syse, Carl I. Hagen og folket, Thorbjørn Jagland, Kjell Magne Bondevik, Stiliseringens tid.

Del iii: Seip-realisme og populistisk lederskap

Seips inspirasjoner, Handlingsmakt, Institusjonell makt, Koalisjonsmakt, Ideologi, Politikk som samfunnsfelt, Journalistikkens vekst og krise, Følelsenes politikk, Ressentiment og politikkens nye ansikter.

Finn boken hos Novus forlag.

POLKOM-mandag: Not in my backyard

POLKOM-mandag: Not in my backyard

ICA 2017 – Interventions: Communication research and practice

ICA 2017 – Interventions: Communication research and practice

Norsk
English