Ny bok om sametingsvalg

Ny bok om sametingsvalg

POLKOMs Eli Skogerbø bidrar i tre kapitler i den nye boka «Et folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige», som ble lansert i Alta 31. august. Boken er redigert av Torunn Pettersen, Jo Saglie og Eva Josefsen.

Skogerbø har bidratt til kapitelene «Samfunnsoppdrag og urfolkjournalistikk», «Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne» samt «Pressens dekning av sametingsvalgene i Norge og Sverige».

Dette skriver forlaget om boken:
I denne boka presenteres den første systematiske sammenligningen av sametingsvalg i Norge og Sverige.Med utgangspunkt i velgerundersøkelser og mediestudier spør vi blant annet: Hvem stemmer ved valg til Sametinget? Hvilke politiske skillelinjer finnes blant velgerne? Hva mener velgerne om Sametingets legitimitet? Og hvordan ser medienes rapportering av sametingsvalg ut?I begge land er sametingene de folkevalgte organene som skal ivareta samenes rett til selvbestemmelse. Likevel viser det seg at det er betydelige forskjeller mellom de to sametingene. Det gjelder ikke bare sametingenes lovgrunnlag, ressurser og institusjonelle utforming, men også velgernes atferd og holdninger.Utformingen av institusjonene, sammen med den politikken de to statene har ført overfor samene, har lagt grunnlaget for disse forskjellene. Det er dermed vanskelig å snakke om én nordisk modell for urfolks selvbestemmelse, verken på institusjonsnivå eller velgernivå.

Foto: Gyldendal

Onsdagslunsj: Sosiale medier, politiske partier og ulikheter

Onsdagslunsj: Sosiale medier, politiske partier og ulikheter

POLKOM-mandag: Nyheter, ekkokammer og selektiv eksponering

POLKOM-mandag: Nyheter, ekkokammer og selektiv eksponering

Norsk
English