POLKOM-mandag

POLKOM-mandag

Tine Ustad Figenschou ved IMK vil førstkommende mandag 9. mai presentere foreløpige funn fra forskningsprosjektet Media Impact in the Public Service Sector (MIPS)Lunsjen holdes som vanlig kl 12.00 på rom 418 på IMK.

Tema: Medieministernes medhjelpere – personfokus i departementenes kommunikasjonsarbeid

Personfokuset i partipolitikken og mediene er veldokumentert, men i hvilken grad finner vi en slik individorientering i departementenes kommunikasjon? Departementene er partipolitisk uavhengige, men de er også sekretariat for politisk ledelse. Departementenes kommunikasjonsavdelinger har en lovpålagt plikt til å informere medier og allmennhet om departementets ansvarsområder, samtidig som de skal bistå politisk ledelse i deres strategiske mediearbeid. I dette spennet er det interessant å diskutere individorienteringen i departementenes kommunikasjonsarbeid.

Tine Ustad Figenschou vil diskutere hvordan departementene tilpasser seg en personorientert medievirkelighet, hva som driver denne utviklingen i departementene og hvilke dilemmaer de møter.

Studien er en del av forskningsprosjektet Media Impact in the Public Service Sector (MIPS) og er basert på en kombinasjon av spørreundersøkelser, dybdeintervjuer og feltarbeid i norske departementer høsten 2015/ vinteren 2016.

Retorikk med Cheryl Glenn

Retorikk med Cheryl Glenn

ICA 2016

ICA 2016

Norsk
English