POLKOM-mandag: The battle over the Israel-Palestine conflict. A study of international political anomie

POLKOM-mandag: The battle over the Israel-Palestine conflict. A study of international political anomie

POLKOM inviterer til lunsjmøte med PhD i samfunnsgeografi, Anja Slettland, førstkommende mandag 5. desember kl 12.00 på rom 418 på Institutt for medier og kommunikasjon.

Tema: The battle over the Israel-Palestine conflict. A study of international political anomie

I sin avhandling har Anja Sletteland analysert kampen om definisjonsmakten over konflikten mellom Israel og Palestina, som foregår på flere arenaer mellom partene og deres internasjonalt allierte. Sletteland undersøker handlingsrommet for å løse konflikten, som hun mener både er trangt og medfører stor risiko for begge partene. Forskningen hennes viser at selve kampen om spillereglene forsterker konflikten på en måte som hittil ikke har blitt anerkjent. Partene tar utgangspunkt i ulike normstrukturer for å legitimere sine krav. Der palestinerne viser til FN og internasjonal lov, viser Israel til nasjonal sikkerhet. På dette området står USA på Israels side, fordi de mener at den folkerettslige tolkningen av konflikten vil sette Israels fremtid i fare.

Fritt oppmøte, velkommen!

Disputas: Sosiale medier øker politikernes definisjonsmakt

Disputas: Sosiale medier øker politikernes definisjonsmakt

POLKOM-mandag: Comparing Political Journalism

POLKOM-mandag: Comparing Political Journalism

Norsk
English