POLKOM-mandager høsten 2017

POLKOM arrangerer interne og åpne lunsjseminarer om aktuelle temaer innenfor politisk kommunikasjon på mandager i løpet av semesteret.

Arrangementer høsten 2017

POLKOM-mandager finner sted på rom 418 kl. 12.00-13.00 på IMK.

August

21. august: Velkommen til POLKOM-mandag med professor Eli Skogerbø : Oppstartsmøte for høsten 2018 der Eli orienterer om planer for POLKOM høstsemesteret 2017.

28. august: Velkommen til POLKOM-mandag med professor Elin Haugsgjerd Allern ved institutt for statsvitenskap. Tittel: Conceptualizing and Measuring Party-Interest Group Relationships – How Parties’ Relational Ties with Interest Groups Differ in Old Democracies

September

4. september: Velkommen til POLKOM-mandag med postdoktor Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen. Tittel: Trusting and reading news from the other side: Experimental evidence on signs of echo chambers, selective exposure, and selective trust in Norway.

6. september: Velkommen til POLKOM-lunsj onsdag 6. september med assisterende professor Kristof Jacobs fra Radbound University i Nederland som presenterer boken «Social media, parties and inequalities».
Tid og sted: Rom 418 kl. 12.00-13.00 på IMK

11. september: Velkommen til POLKOM-mandag med professor Henrik Bastiansen ved Høgskulen i Volda

18. september: Velkommen til POLKOM-mandag med Kjetil Raknes. Tittel: Lobbyspeak: Understanding the rhetoric of lobbyists

25. september: POLKOM-mandag: Oppdatering og rundbord (internt arrangement)

Oktober

9. oktober: Velkommen til POLKOM-mandag med postdoktor Mona Abdel-Fadil ved IMK. Tittel: Conflict and Affect Among Conservative Christians on Facebook

16. oktober: Velkommen til POLKOM-mandag med professor Anne Krogstad ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, hvor hun vil snakke om norsk og svensk kulturelite.

23. oktober: Velkommen til POLKOM-mandag med professor Frank Esser

30. oktober: POLKOM-mandag: Oppdatering og rundbord (internt arrangement).

November

6. november: Velkommen til POLKOM-mandag med førsteamanuensis Bente Kalsnes ved Høgskolen i Oslo og Akershus

13. november: Velkommen til POLKOM-mandag hvor studenter ved IMK presenterer sine masterprosjekter

20. november: Velkommen til POLKOM-mandag med professor Kjell Lars Berge. Tittel: Stemmer i åsiktskorridoren. Aftonbladet ledares politiske retorikk i svensk innvandringsdebatt våren 2017

27. november: POLKOM-mandag: Oppdatering og rundbord (internt arrangement).

Desember

4. desember: Velkommen til POLKOM-mandag med Iris Seger ved IMK

11. desember: Velkommen til POLKOM-mandag med førsteamanuensis Eiri Elvestad ved Institutt for historie, sosiologi og innovasjon på Høgskolen i Sørøst-Norge. Tittel: ”Misunderstanding the News Audience»

Ny bok: Mediated Frustration and Self-Legitimation

Ny bok: Mediated Frustration and Self-Legitimation

Ny bok om offentlig debatt og ytringsfrihet

Ny bok om offentlig debatt og ytringsfrihet

Norsk
English