Støtte til forskning om innvandringsdebatten på Facebook

Støtte til forskning om innvandringsdebatten på Facebook

Karoline Andrea Ihlebæk og Bente Kalsnes har fått støtte av Rådet for anvendt medieforskning for å forske på politikere/politiske partiers moderering av innvandringsdebatten på Facebook. Utgangspunktet er at mye av den politiske debatten har flyttet seg fra nettavisenes kommentarfelt til politikeres Facebook-sider.

I prosjektet ønsker forskerne å se nærmere på statusoppdateringer om innvandringsrelaterte temaer, hva som kjennetegner kommentarene i kommentarfeltet og hvordan politikere og kommunikasjonsarbeidere håndterer disse.

Medietilsynet skriver blant annet dette om utdelingen av midler:

«Ved utdeling av midler legger Medietilsynet spesielt vekt på bruksrettet forskning på tvers av medier og på temaer som er knyttet til redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold».

POLKOM-mandag: From gatekeeping to navigating: managing the immigration debate in Scandinavian newspapers

POLKOM-mandag: From gatekeeping to navigating: managing the immigration debate in Scandinavian newspapers

POLKOM-mandag: How digital media broke citizen engagement

POLKOM-mandag: How digital media broke citizen engagement

Norsk
English