Berlinmurens fall som politisk kommunikasjon

Berlinmurens fall som politisk kommunikasjon

Hvordan var norske mediers dekning av Berlinmurens fall?

Mandag 11. september holder professor Henrik Grue Bastiansen ved Høgskulen i Volda lunsjforedrag med tittel "Berlinmurens fall som politisk kommunikasjon". 

Her vil han presentere de nyeste resultatene av hans forskning om hvordan norske medier dekket åpningen av Berlinmuren november 1989. 

Denne hendelsen avsluttet en epoke og markerte samtidig innledningen til en ny. I slike tilfeller spiller mediene en særdeles aktiv gjennom sin nyhetsrapportering og sine fortolkninger. Jeg har undersøkt både presse, radio og fjernsyn - i detalj, og kan dermed karakterisere både mediene enkeltvis, men også sammenlikne de tre medieformene.
— Henrik Grue Bastiansen

Prosjektet bygger på gjennomgang av et omfattende kildemateriale, og inngår i forskningsprosjektet "Media and the Cold War" ved Høgskolen i Volda. 

Foto: Gavin Stewart


Henrik Grue Bastiansen har doktorgrad fra IMK i 2006, og har inngått i POLKOM-gruppens forskernettverk siden gruppens oppstart. Han underviser ved journalistutdanninga ved Høgskulen i Volda.

Medievitenskapelig frokost om valget

Medievitenskapelig frokost om valget

Om fake news og en postfaktuell tid på FOJ-konferansen i Cardiff

Om fake news og en postfaktuell tid på FOJ-konferansen i Cardiff

Norsk
English