....Programmet for POLKOM-våren 2018 er klart!..POLKOM spring program is ready!....

....Programmet for POLKOM-våren 2018 er klart!..POLKOM spring program is ready!....

POLKOM våren 2018

Her finner du oversikt over POLKOMs arrangementer vårsemesteret 2018. POLKOM-mandager finner sted på rom 418 i IMKs lokaler i Forskningsparken klokken 12-13. 

Januar:

15. januar: Oppstartsmøte. Eli Skogerbø og Øyvind Ihlen orienterer om POLKOMs planer for vårsemesteret 2018. 

22. januar: POLKOM-mandag med Lotta Lounasmeri med tittelen "Finnish “nuclear nightclub”? The case of Fennovoima & energy related doxa". 

29. januar: POLKOM-mandag med Bente Kalsnes ved HiOA. 

Februar:

5. februar: Øyvind Ihlen: The New Latin of Lobbying: Honed Public Interest Arguments and a Big (Media) Stick

12. februar: POLKOM-mandag med Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania. 

26. februar: POLKOM-mandag med Eli Skogerbø: Campaigning without media: first reports from the periphery of the Sámi parliamentary election campaign 2017.

Mars:

5. mars: POLKOM-mandag med professor II Frank Esser ved IMK. 

12. mars: POLKOM-mandag med Karoline Ihlebæk ved POLKOM@IMK. 

19. mars: Internt POLKOM-møte. Rundbord og oppdatering av aktuelle forskningsprosjekter. 

April:

9. april: Masterstudenter ved IMK presenterer sine oppgaver. Mer info kommer!

16. april: POLKOM-mandag med Eiri Elvestad ved HSN. 

23. april: POLKOM-mandag med Rune Karlsen

30. april: POLKOM-mandag med Ratna Elisabeth Kamsvåg ved Handelshøyskolen BI med tittelen "Mulighetsbetingelser for erfaring av politisk kommunikasjon"

Mai:

7. mai: POLKOM-mandag med stipendiat Iris Segers ved IMLK. 

14. mai: Øvelse gjør mester - forberedelse til ICA-konferanse. 

28. mai: Internt POLKOM-møte. Rundbord og oppdatering av aktuelle forskningsprosjekter. 

Juni:

4. juni: POLKOM-mandag med Tine Ustad Figenschou ved HiOA. 

11. juni: Internt POLKOM-møte. Rundbord og oppdatering av aktuelle forskningsprosjekter. 

18. juni: TBA


Spørsmål eller innspill til vårprogrammet? Ta kontakt med POLKOM her!

....POLKOM-mandag om finsk energisektor og politisk kommunikasjon..Lunchtalk about the finish energy sector and political communication....

....POLKOM-mandag om finsk energisektor og politisk kommunikasjon..Lunchtalk about the finish energy sector and political communication....

....Her kan du se alle videoene fra "Le eller dø"-arrangementet..Watch the videos from "Le eller Dø"....

....Her kan du se alle videoene fra "Le eller dø"-arrangementet..Watch the videos from "Le eller Dø"....

Norsk
English