....Hvilke retoriske grep kan vi lære av Oprah?..What can we learn from Oprah's rhetoric?....

....Hvilke retoriske grep kan vi lære av Oprah?..What can we learn from Oprah's rhetoric?....

....Professor Jens E. Kjeldsen ved Universitetet i Bergen er blitt intervjuet av Forskning.no i forbindelse med artikkelen "Hvilke retoriske grep kan vi lære av Oprah?". 

– Retorikk er ikke å klistre gode formuleringer på ferdig tenkte tekster. Det handler om å finne argumenter og løsninger. Det er en måte å tenke på, en måte å gripe inn i verden på, sier professor ved Infomedia, sier Kjeldsen til Forskning.no

Les hele intervjuet her!..

-Rhetorics is not about putting good formulations in already finished texts. It's about finding arguments and solutions. It's a way of thinking, a way of intervening in the world, professor Jens E. Kjeldsen of the University of Bergen, says to Forskning.no

Read his interview with Forskning.no about Oprah's rhetoric here!....

....Debatt på Litteraturhuset om "Usagte familiehistorier"..Untold stories: When the “family dream” goes unrealized....

....Debatt på Litteraturhuset om "Usagte familiehistorier"..Untold stories: When the “family dream” goes unrealized....

....Lunsjforedrag om innvandringsdebatt på Facebook..Lunchtalk on immigration debates on Facebook....

....Lunsjforedrag om innvandringsdebatt på Facebook..Lunchtalk on immigration debates on Facebook....

Norsk
English