....Kronikk om politisk kommunikasjon og #metoo i Aftenposten..Op-ed about #metoo and political communication....

....Kronikk om politisk kommunikasjon og #metoo i Aftenposten..Op-ed about #metoo and political communication....

....Kjersti Thorbjørnsrud ved Institutt for Samfunnsforskning skriver i en kronikk i Aftenposten om den politiske journalistikken rundt #metoo. 

- Det så ut til at tiden da pressen kunne holde partiene i sitt regigrep var over. #Metoo-bevegelsen kan ha bidratt til en endring, skriver Thorbjørnsrud. 

Les hele kronikken her!..

Kjersti Thorbjønsrud (Institutt for Samfunnsforskning) has written an op-ed in Aftenposten about the political journalism concerning the #metoo-campaign. 

Read Kjersti's op-ed here!....

....Lunsjforedrag om innvandringsdebatt på Facebook..Lunchtalk on immigration debates on Facebook....

....Lunsjforedrag om innvandringsdebatt på Facebook..Lunchtalk on immigration debates on Facebook....

....POLKOM-mandag om finsk energisektor og politisk kommunikasjon..Lunchtalk about the finish energy sector and political communication....

....POLKOM-mandag om finsk energisektor og politisk kommunikasjon..Lunchtalk about the finish energy sector and political communication....

Norsk
English