....POLKOM-mandag med Frank Esser..POLKOM-Monday with Frank Esser....

....POLKOM-mandag med Frank Esser..POLKOM-Monday with Frank Esser....

Førstkommende mandag, den 15.10 inviterer POLKOM til et åpent lunsj-seminar med professor Frank Esser. Seminarets tittel er Social Science Data - Building Industry-Academic Cooperations, og seminaret holdes klokken 12.00 på rom 418 på IMK.

Frank Esser er professor II ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Esser er professor i internasjonal og komparativ medieforskning ved Universitetet i Zurich. Esser er leder av “Political Communication Section” i ECREA, og deltar i flere andre ledende nettverk. Han er forfatter av elleve bøker og over 150 bokkapitler og artikler.

..On Monday the 15.10 POLKOM will host an open lunch-seminar with professor Frank Esser. The title of the seminar is Social Science Data - Building Industry-Academic Cooperations and it will be held at 12.00 in room 418 at IMK.

….

Symposium 23 November: Irresistible Forms of Interaction –  Psychosocial and Psychoanalytic Approaches to Media Culture

Symposium 23 November: Irresistible Forms of Interaction – Psychosocial and Psychoanalytic Approaches to Media Culture

....POLKOM-mandag 08.10 med Mona Abdel-Fadil..POLKOM-Monday 08.10 with Mona Abdel-Fadil....

....POLKOM-mandag 08.10 med Mona Abdel-Fadil..POLKOM-Monday 08.10 with Mona Abdel-Fadil....

Norsk
English