Norsk medieforskerlags formidlingspris til Bente Kalsnes

Norsk medieforskerlags formidlingspris til Bente Kalsnes

I forbindelse med den nasjonale medieforskerkonferansen har POLKOM-medlem Bente Kalsnes blitt tildelt Norsk Medieforskerlags formidlingspris. Medieforskerlaget legger særlig vekt på hennes rolle som ekspertkommentator i mediene når det kommer til politisk kommunikasjon og hennes høye kompetanse i spørsmål rundt sosiale medier og deres rolle i politikken. Det trekkes også frem at Kalsnes selv bruker blogg og sosiale medier til aktivt å spre relevant forskning samt hennes rolle som initiativtager til den uformelle nettverksorganisasjonen Girl Geek Dinners i Oslo.

....POLKOM-mandag 29.10 -  "Nordic Citizens in the Global Village."..POLKOM-Monday 29.10 -  "Nordic Citizens in the Global Village."....

....POLKOM-mandag 29.10 - "Nordic Citizens in the Global Village."..POLKOM-Monday 29.10 - "Nordic Citizens in the Global Village."....

....POLKOM-mandag: Media in a stateless nation: the Basque Country..POLKOM-Monday: Media in a stateless nation: the Basque Country....

....POLKOM-mandag: Media in a stateless nation: the Basque Country..POLKOM-Monday: Media in a stateless nation: the Basque Country....

Norsk
English