Ihlen intervjuet om det nye master-programmet i politisk kommunikasjon

Ihlen intervjuet om det nye master-programmet i politisk kommunikasjon

Øyvind Ihlen har blitt intervjuet om oppstarten av det nye master-programmet i politisk kommunikasjon som starter opp høsten 2019. I intervjuet kan du lese mer om hvordan programmet er bygget opp og om hva slags kompetanse studenter vil tilegne seg gjennom studiet.

Det å kjenne til politisk kommunikasjon er helt sentralt for alle som skal jobbe overordnet med strategisk kommunikasjon i en virksomhet. Det er nyttig å skjønne hvordan politisk kommunikasjon foregår, og hvordan opinionsdannende prosesser og lobbyvirksomhet fungerer.

Les hele saken her:

Søknadsfrist for opptak til masterstudier i 2019 er 15 april.

....POLKOM-mandag 05.11 Snabbtänkt....

....POLKOM-mandag 05.11 Snabbtänkt....

....POLKOM-mandag 29.10 -  "Nordic Citizens in the Global Village."..POLKOM-Monday 29.10 -  "Nordic Citizens in the Global Village."....

....POLKOM-mandag 29.10 - "Nordic Citizens in the Global Village."..POLKOM-Monday 29.10 - "Nordic Citizens in the Global Village."....

Norsk
English