....POLKOM-mandag 26.11..Polkom-Monday 26.11.... “Fear and Loathing on Facebook? Tracking the Rise of Populism and Platformization in Viral Political Facebook Posts”

....POLKOM-mandag 26.11..Polkom-Monday 26.11.... “Fear and Loathing on Facebook? Tracking the Rise of Populism and Platformization in Viral Political Facebook Posts”

Mandag den 26.11 inviterer POLKOM til åpent lunsj-seminar med Anders Olof Larsson. Seminaret har tittelen “Fear and Loathing on Facebook? Tracking the Rise of Populism and Platformization in Viral Political Facebook Posts” og det vil omhandle et pågående studie som undersøker tendenser i hva slags politiske poster som blir populære på Facebook. Studiets undersøker partiledere og partiers Facebook-aktivitet under de svenske valgene i 2010, 2014 og 2018.

Seminaret finner sted på rom 418 på IMK klokken 12.00 og er åpent for alle.

..On Monday 26.11, POLKOM will host an open lunch-seminar featuring an introduction by Anders Olof Larsson. The seminar is titled “Fear and Loathing on Facebook? Tracking the Rise of Populism and Platformization in Viral Political Facebook Posts”. The seminar is based on an ongoing study examining the trends in what sort of political posts that are popular on Facebook. The data in the study is gathered from the accounts of party leaders and political parties during the Swedish elections in 2010, 2014 and 2018.

The seminar will be held in room 418 at IMK and begins at 12.00.

Audun Beyer intervjuet av NRK om kjendiser og politikk

Audun Beyer intervjuet av NRK om kjendiser og politikk

....POLKOM-mandag 12.11 Media, means and medicines: strategies on health care priorities..POLKOM-Monday 12.11 Media, means and medicines: strategies on health care priorities....

....POLKOM-mandag 12.11 Media, means and medicines: strategies on health care priorities..POLKOM-Monday 12.11 Media, means and medicines: strategies on health care priorities....

Norsk
English