Audun Beyer intervjuet av NRK om kjendiser og politikk

Audun Beyer intervjuet av NRK om kjendiser og politikk

POLKOM-medlem Audun Beyer har blitt intervjuet i en NRK-artikkel om skuespilleren Jim Carreys nye rolle som politisk kunstner. I intervjuet peker han blant annet på hvordan medielogikk bidrar til at kjendiser oftere og oftere omtales av mediene når de ytrer seg politisk.

– Kjendisar som ytrar seg politisk får ofte mykje omtale fordi ein kan dra nytte av ei merksemd som allereie er kjent. Det er også enklare å identifisere seg med personar vi veit kven er og stolar på. I tillegg er kjendisane flinke til å ordlegge seg på ein kort og konkret måte, i tråd med media sine forventningar.

Ein kan også sjå for seg at nokre av kjendisane ytrar seg for å booste ei karriere.

– Men vi må anta at det som regel er eit reelt engasjement. I Carrey sitt tilfelle har han nok meir å tape enn å vinne, seier Beyer.

nrk.no

Les hele saken her

Intervju med Anders Olof Larsson i Stavanger Aftenblad

Intervju med Anders Olof Larsson i Stavanger Aftenblad

....POLKOM-mandag 26.11..Polkom-Monday 26.11.... “Fear and Loathing on Facebook? Tracking the Rise of Populism and Platformization in Viral Political Facebook Posts”

....POLKOM-mandag 26.11..Polkom-Monday 26.11.... “Fear and Loathing on Facebook? Tracking the Rise of Populism and Platformization in Viral Political Facebook Posts”

Norsk
English