....Karoline Ihlebæk i paneldebatt om mainstream og motstrømsmedier..Karoline Ihlebæk in debate about mainstream and alternative media....

....Karoline Ihlebæk i paneldebatt om mainstream og motstrømsmedier..Karoline Ihlebæk in debate about mainstream and alternative media....

Karoline Andrea Ihlebæk har deltatt i en debatt under konferansen Hauststormen arrangert av Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Debatten hadde tittelen Mainstream og motstrøms – hva nå? og tok for seg alternative mediers fremvekst og hvordan tradisjonelle medier forholder seg til dem. ..

Karoline Andrea Ihlebæk has participated in a debate during the conference Hasuststormen, a conference arranged by the Norwegian Journalist Union and the Norwegian Editors Union. The debate had the title "Mainstream and against the current - what now?" and focused on the growth of alternative media and how the mainstream media relates to their new competitors.

....POLKOM-mandag 12.11 Media, means and medicines: strategies on health care priorities..POLKOM-Monday 12.11 Media, means and medicines: strategies on health care priorities....

....POLKOM-mandag 12.11 Media, means and medicines: strategies on health care priorities..POLKOM-Monday 12.11 Media, means and medicines: strategies on health care priorities....

....POLKOM-mandag 05.11 Snabbtänkt....

....POLKOM-mandag 05.11 Snabbtänkt....

Norsk
English