....Debatt på Litteraturhuset om "Usagte familiehistorier"..Untold stories: When the “family dream” goes unrealized....

....Debatt på Litteraturhuset om "Usagte familiehistorier"..Untold stories: When the “family dream” goes unrealized....

....Hva skjer når familiedrømmen ikke går i oppfyllelse?

Denne debattdagen handler om familiehistoriene som ikke fortelles: Opplevelsen av å være ufrivillig barnløs i et samfunn der det meste dreier seg om barn, og når det å bli foreldre ikke blir som forventet.

Debatten foregår på Litteraturhuset, torsdag 8. februar fra klokken 9. Medarrangør av debatten er POLKOMs Cristina Archetti, med støtte fra IMK, MultiLing, Fritt Ord og POLKOM. 

Arrangement vil bringe fram nye stemmer og argumenter i den norske debatten om fertilitet, familie og foreldreskap. Noen av spørsmålene som vil bli stilt er:

-Hva vil det egentlig si å være forelder utover idealene om den «glade mor og far»?
-Går det an å “angre” på det å bli forelder?
-Hva er langtidsutfordringene med å være forelder, utover fokuset på “fødselsdepresjon”?
-Hva slags utfordringer følger med å bli far?
-Hvordan påvirker ufrivillige barnløshet identitet, helse og velvære?
-Hva er de følelsesmessige og menneskelige konsekvenser av å prøve å få barn til enhver pris?
-Hvilke strukturer må et samfunn ha på plass for å kunne håndtere økende infertilitet?
-Hvordan opplever menn infertilitet?

Debatten foregår på engelsk og norsk. 

Påmelding på UiOs nettsider her!..

What does it mean to be involuntarily childless in a society that tends to revolve around children ? W hat happens when becoming a parent is not what one had expected ? The event aims to contribute new voices, arguments and different angles of approach to the Norwegian public debate on fertility, family and parenthood.

Programme:

8.30 Registration and coffee

9.15 “Muzzled Voices of Parenthood”

Robert Blackwood, Reader (University of Liverpool, UK), “The muffling and vocalising of traditionally dominant voices: A father's perspective . ”

Orna Donath , Post - doctoral Fellow (Ben Gurion University of Negev, Israel), “Politics of reproduction and emotions: What can we learn from the social denial of regretting motherhood?”

Kellie Gonçalves, Post-doctoral Fellow, Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (UiO), “Being a mom isn't all it’s cracked up to be: The challenges of motherhood in the 21st century.”

Elizabeth Lanza, Professor & Director of the Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (UiO), “Challenges for transnation al parents in contemporary globalized society.”

10.45 Coffee break

11.00 “Childlessness, Silences and Taboo”

Cristina Archetti , Professor, Institute of Media and Communication (UiO), “Writing about invisibility: Childlessness beyond not having the baby”

Marjolein De Boer , Post - doctoral Fellow, Institute of Health & Society (UiO), “Silencing childless women in fertility reality TV.”

Robin Hadley Formerly research consultant at the Open University (UK), now independent researcher on male childlessness, coun sellor, advisor to the board of the British organization Ageing Without Children “ The real stories of men who wanted to be dads.”

Esmée Hanna, Researcher, School of Health & Community Studies (Leeds Beckett University, UK), “Stigma and silence: The male experience of fertility issues.”

12.30 Lunch break

13.15 “Speaking Out: Finding a Voice & Dealing with Reactions”

Hilde Merete Haug , S ociologist, film director and producer of the documentary on involuntary childlessness “ Mammaen i meg [The mother in me] ”

Linda Malm , B logger (http://www.andrasidantroskeln.se/author/linda/), psychosynthesis counsellor, member of the board of the Barnlängtan organization (Sweden) for involuntarily childless, founder of the netwo rk “Andra sidan tröskeln,” ‘a meeting and debate place for those who have not fulfilled the “baby dream .” ’

Elisabeth Tøtte Hansen , NRK journalist and producer of radio docum entary “ Aldri mamma [Never mother] . ”

14.30 Coffee break

14.45 “Who is Listening? Society’s Responses”

Eira Bjørvik , Researcher, Dep artment of Health and Society (UiO), expert in the history of reproductive medicine.

Lise Boeck Jakobsen , Chairwoman, Ønskebarn (Norwegian association for fertility and childlessness) .

Bente Sandvig , member of Biologirådet secretariat (Norwegian Biotechnology Advisory Board); Director of Lifestance/Political Issues at the Norwegian Humanist Association; former party secretary of the Socialist Left Party.

Vegard Skirbekk, Professor (Columbia University Aging Center, New York);Senior Researcher at the Centre for Fertility and Health (Senter for fruktbarhet og helse), Norwegian Institute of Public Health (Folkehelseinstituttet)

16.00 Final remarks....

....POLKOM-lunsj om prosjektidé om lobbyisme..POLKOM-lunchtalk about lobbying....

....POLKOM-lunsj om prosjektidé om lobbyisme..POLKOM-lunchtalk about lobbying....

....Hvilke retoriske grep kan vi lære av Oprah?..What can we learn from Oprah's rhetoric?....

....Hvilke retoriske grep kan vi lære av Oprah?..What can we learn from Oprah's rhetoric?....

Norsk
English