POLKOM-mandag med Karoline Ihlebæk

POLKOM-mandag med Karoline Ihlebæk

Mandag 12. mars blir det POLKOM-mandag med postdoktor Karoline Andrea Ihlebæk ved IMK. Lunsjforedraget holdes på rom 418 ved IMK klokka 12-13. 

Ihlebæk vil presentere ideer til et nytt forksningsprosjekt som hun skal sende til Norsk Forskningsråd i april.

- Prosjektet omhandler fremveksten av alternative medier i Skandinavia. Målet for prosjektet er å studere ideologiske posisjoner og målsettinger, rolleforståelser, former for produksjon og distribusjon, nettverk og relasjon til leserne. Teoretisk vil prosjektet bidra med perspektiver når det gjelder hvordan autoritet og tillit blir utfordret og konstruert, samt hvordan grenser for journalistikken forhandles, endres og bevares i et konkurransedrevet og fragmentert medielandskap, forteller Ihlebæk. 

Åpent for alle. Velkommen!

Kronikk om høyrepopulismens spøkelse

Kronikk om høyrepopulismens spøkelse

....Vil "hvite menn som pusher femti" forsvinne etter #metoo?..What will happen after #metoo?....

....Vil "hvite menn som pusher femti" forsvinne etter #metoo?..What will happen after #metoo?....

Norsk
English