Nyansatte Rune Karlsen på plass i Forskningsparken

Nyansatte Rune Karlsen på plass i Forskningsparken

- Jeg synes det er et spennende miljø her på IMK hvor det satses på politisk kommunikasjon. Jeg har savnet å undervise, og ser frem til å undervise studenter i politisk kommunikasjon til høsten, sier Karlsen. 

Rune Karlsen kommer fra Institutt for samfunnsforskning, hvor han har arbeidet som Forsker I siden 2014. Han har PhD fra Universitetet i Oslo.

På IMK er Karlsen i gang med planlegging av "Politisk kommunikasjon: Makt og opinionsprosesser", et helt nytt masteremne i politisk kommunikasjon. Emnet vil tilbys masterstudenter fra høsten 2018.

I tillegg til undervisning og veiledning vil Karlsen fortsette med en rekke ulike forskningsprosjekter.

- Jeg jobber blant annet videre med Valgprosjektet hvor jeg har ansvaret for arbeidspakken om politisk kommunikasjon. For første gang har vi gjennomført en panelundersøkelse av velgerne i valgkampen. Da kan vi blant annet studere hvordan mediebruk endres i løpet av valgkampen og hvilken effekt mediebruk har på tillit, forteller han.

23. april holder Rune Karlsen et lunsjforedrag på IMK. Her vil han presentere et paper skrevet sammen med Toril Aalberg med tittelen: "An increasing distrustful news audience? The effect of Facebook on perception of news stories".

Mer om paperet:

The way people consume news is changing, and changing fast. More and more people, young in particular, turn to social media to get their daily news updates. Still, we know rather little about how this development affects peoples’ perceptions of news stories. In this article we use an experimental design to investigate to what extent the distribution of a news story in social media (Facebook) influence how interesting, trustful, and politically biased, people consider the news story. We find that Facebook distribution affects peoples’ perceptions of the news on all three factors. When the news story is shared by a party politician, the effects are even stronger. In the context of fake news, the results are reassuring as people are less trustful of anything they read on social media, even when the original source is visible. For future trust in the news media, the results are less reassuring.

Foredraget holdes klokken 12 på rom 418 og er åpent for alle. 

Lisa Waller på besøk hos POLKOM i mai

Lisa Waller på besøk hos POLKOM i mai

POLKOM-mandag: Myter om sosiale medier og nyhetspublikum

POLKOM-mandag: Myter om sosiale medier og nyhetspublikum

Norsk
English