Lunsjforedrag om retorikk og politisk kommunikasjon

Lunsjforedrag om retorikk og politisk kommunikasjon

Mandag 30. april holder Ratna Elisabeth Kamsvåg ved BI lunsjforedrag med tittelen "Mulighetsbetingelser for erfaring av politisk kommunikasjon". Lunsjforedraget tar utgangspunkt i deler av doktoravhandlingen Retorikkens transcendentalfenomenologiske dimensjon.

Kunnskap om det husserlianske førstepersonsperspektivet i en retorikkfaglig sammenheng er av stor, og i mange tilfeller, avgjørende betydning for innsikt i politisk kommunikasjon. I avhandlingen belyses dette gjennom ulike tilnærminger, men i foredraget vil spesielt relevansen for politikkens sfærer trekkes fram, idet mulighetsbetingelser for erfaring av politisk kommunikasjon tematiseres.
— Ratna Elisabeth Kamsvåg

Lunsjforedraget holdes klokken 12 på rom 418 i IMKs lokaler i Forskningsparken, og foredraget er åpent for alle. Velkommen til et spennende foredrag!


Ratna Elisabet Kamsvåg er høyskolelektor II på Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Der underviser hun i emner som anvendt retorikk, politisk kommunikasjon og tekstkompetanse. Hun arbeider også med en doktoravhandling om retorikkens transcendentalfenomenologiske dimensjon. Hennes forskningsinteresser knytter seg både til strategisk grunnforskning og anvendt forskning med et retorikkfaglig utgangspunkt.

POLKOM på ICA-konferansen i Praha

POLKOM på ICA-konferansen i Praha

Lisa Waller på besøk hos POLKOM i mai

Lisa Waller på besøk hos POLKOM i mai

Norsk
English