....Kronikk om medier og byråkrati..Op-ed about Norwegian media and bureaucracy....

....Kronikk om medier og byråkrati..Op-ed about Norwegian media and bureaucracy....

Ansatte i norske departementer og direktorater opplever at mediepress påvirker viktige beslutninger, skriver POLKOM-medlem Tine Ustad Figenschou og Kristoffer Kolltveit ved OsloMet - Storbyuniversitetet i en kronikk i Aftenposten 5. april. 

- Basert på spørreundersøkelser finner vi blant byråkratene selv en sterk oppfatning av at mediepress faktisk får følger. På direkte spørsmål svarer seks av ti i departementene at mediepress har påvirket beslutningsprosesser i eget departement det siste året, skriver de i kronikken. 

Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet Media Impact in the public service sector (MIPS 2014-18) hvor det er blitt studert spørreundersøkelser blant fag- og kommunikasjonsansatte i norske direktorater og departementer (2015-16), feltarbeid i kommunikasjonsavdelingen i et departement (2015) og dybdeintervjuer med kommunikasjonsansatte, fagbyråkrater, politisk ledelse og journalister (2015-18). Prosjektet er ledet av Institutt for journalistikk og medier, Oslo Met, i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning.

Les hele kronikken her!

Styres byråkratene av media? Se video fra frokostseminaret!

Styres byråkratene av media? Se video fra frokostseminaret!

Ihlen med to nye bøker om PR, retorikk og kommunikasjon

Ihlen med to nye bøker om PR, retorikk og kommunikasjon

Norsk
English