Styres byråkratene av media? Se video fra frokostseminaret!

Styres byråkratene av media? Se video fra frokostseminaret!

Hvordan påvirker hensynet til mediene hverdagen i norske departementer og direktorater?

6. april ble det holdt frokostseminar ved Institutt for samfunnsforskning med tittelen «Lik og del»: Styres byråkratene av media?

Om frokostseminaret:

Forskningsprosjektet Media Impact in the Public Service Sector (2014-18) har undersøkt hvordan mediene preger praksiser og prioriteringer i norske departementer og direktorater. Prosjektet finner blant annet at forvaltningens intensive samspill med mediene virker inn på byråkratiske verdier, har gitt økt personfokus, påvirker ressursfordeling og bidratt til en mer politisert kommunikasjon.

På dette arrangementet presenterer forskerne sine resultater, og inviterer eksperter på journalistikk og kommunikasjon i offentlig sektor til debatt. 

Gikk du glipp av frokostseminaret kan du se hele foredraget på Institutt for samfunnsforsknings nettsider her!

POLKOM-mandag: Myter om sosiale medier og nyhetspublikum

POLKOM-mandag: Myter om sosiale medier og nyhetspublikum

....Kronikk om medier og byråkrati..Op-ed about Norwegian media and bureaucracy....

....Kronikk om medier og byråkrati..Op-ed about Norwegian media and bureaucracy....

Norsk
English