Hvem vinner og taper på Arendalsuka?

Hvem vinner og taper på Arendalsuka?

I løpet av kort tid har Arendalsuka utviklet seg til en av de viktigste møteplassene i norsk politikk. Det kommer også frem i rapporten "Deltakelse teller, ressurser avgjør – Hvem vinner og hvem taper på Arendalsuka?", som inngår i et større forskningsprosjekt i regi av POLKOM. 

Her kan du lese rapporten

I denne nye rapporten ser Ketil Raknes og Dag Wollebæk på hvem som deltar på Arendalsuka, hvorfor de deltar og hva ressurser betyr for om de lykkes med sine mål for deltakelsen. Analysene er basert på to kvantitative undersøkelser som ble gjennomført i forkant og i etterkant av Arendalsuka 2017.

- Det viktigste for organisasjonene under Arendalsuka er å drive nettverksbygging med politikere. Et gjennomgående funn i undersøkelsen er at det er de mest ressurssterke organisasjonene som lykkes best med lobbyarbeidet under Arendalsuka. Jo mer penger du bruker på Arendalsuka og jo flere politisk ansatte du har, desto bedre resultater opplever organisasjonene at de får, skriver artikkelforfatterne. 

Klassekampen har omtalt rapporten, og skriver at Arendalsuka gjenskaper forskjellene i det norske lobby-systemet. Les artikkelen her!

 

Kronikk: Politiske partier sensurerer skjult på Facebook

Kronikk: Politiske partier sensurerer skjult på Facebook

POLKOM på Arendalsuka

POLKOM på Arendalsuka

Norsk
English