Kronikk: Politiske partier sensurerer skjult på Facebook

Kronikk: Politiske partier sensurerer skjult på Facebook

Uakseptable kommentarer blir usynlig sensurert av politiske partier. Dette kan være problematisk, mener Karoline Ihlebæk (IMK) og Bente Kalsnes (OsloMet). I en kronikk i Aftenposten skriver de om funn fra forskningsprosjektet «Kommentarfelt til glede og besvær», som er utført av forskere tilknyttet Senter for studier av politisk kommunikasjon og finansiert av Rådet for anvendt medieforskning.

- Alle norske partier tar eierskap og ansvar for kommentarfeltene på sine Facebook-sider, men de legger ikke skjul på at debattene er vanskelige å håndtere. Én mekanisme som tas i bruk for å håndtere uakseptable kommentarer, er Facebooks skjulefunksjon. Den gjør kommentaren usynlig for alle andre enn kommentatoren og vedkommendes venner. Vi har intervjuet kommunikasjonsansvarlige for politiske partier om hvordan de ser på sitt ansvar for kommentarfeltene og hvordan dette ansvaret håndheves. Et tydelig funn fra prosjektet er at partiene anser at de har et eierskap og ansvar for kommentarfeltene, og at de bruker betydelige ressurser på dette, skriver Kalsnes og Ihlebæk i en kronikk i Aftenposten. 

Les hele kronikken her!

Ny studie: Frp skaper størst bølger på Facebook

Ny studie: Frp skaper størst bølger på Facebook

Hvem vinner og taper på Arendalsuka?

Hvem vinner og taper på Arendalsuka?

Norsk
English