....POLKOM-mandag: Banafsheh Ranji om journalistikk i en Iransk kontekst.. POLKOM-Monday: Banafsheh Ranji on journalism in an Iranian context....

....POLKOM-mandag: Banafsheh Ranji om journalistikk i en Iransk kontekst.. POLKOM-Monday: Banafsheh Ranji on journalism in an Iranian context....

....Mandag den 3.9 inviterer POLKOM til lunsjseminar med Banafsheh Ranji klokken 12.00 Ranji vil presentere en modell for hvordan man kan forstå journalistikk i en iransk kontekst. Presentasjonen holdes på rom 418 på IMK og er åpen for alle. Presentasjonen holdes på engelsk. 

Modellen som skal presenteres gir et svar på hva slags for de journalistiske praksisene i Iran tar gjennom bruk av Bourdieus teoretiske rammeverk. Den tilbyr en forklaring på variasjonene i handlingene til iranske journalister på et makro-nivå.

Banafsheh Ranji er stipendiat ved IMK og spesialiserer seg på politisk kommunikasjon og Journalistikk. Hennes PHD prosjekt fokuserer på iranske journalister og deres bruk av nye medier i arbeidshverdagen.
..
On Monday the 3.9, POLKOM invites you to participate in a lunch seminar held by Banafsheh Ranji. The seminar will be held at 12.00 in room 418 of IMK and is open to anyone. The presentation will be held in English. 

The presentation offers a model for understanding of journalism in the Iranian context. The models answers what shapes journalistic practices in Iran through Bourdieu’s analytical framework. It provides an explanation to variation of Iranian journalists’ behavior and choices of actions that goes from the individual level to the macro level. 

Banafsheh Ranji is a PhD research fellow at IMK, specializing in political communication and journalism. Her PHD project focuses on Iranian journalists and their use of new media in their daily work. 

....

....POLKOM-mandag med Eviane Leidig - 'Immigrant, Nationalist and Proud'..POLKOM-Monday with Eviane Leidig - 'Immigrant, Nationalist and Proud'....

....POLKOM-mandag med Eviane Leidig - 'Immigrant, Nationalist and Proud'..POLKOM-Monday with Eviane Leidig - 'Immigrant, Nationalist and Proud'....

POLKOM introduserer masteremne i politisk kommunikasjon

POLKOM introduserer masteremne i politisk kommunikasjon

Norsk
English