....POLKOM-mandag med Rune Karlsen - nyhetsvaner og mediemangfold.. POLKOM-Monday with Rune Karlsen - News Habits in High-Choice Media Environments....

....POLKOM-mandag med Rune Karlsen - nyhetsvaner og mediemangfold.. POLKOM-Monday with Rune Karlsen - News Habits in High-Choice Media Environments....

Mandag den 24.09 inviterer POLKOM til et åpent lunsj-seminar med førsteamanuensis i politisk kommunikasjon, Rune Karlsen. I seminaret vil han presentere en kommende artikkel som ser på utviklingen av medievaner over tid, med fokus på om andelen i befolkningen som unngår nyhetsstoff har økt, og om mediemangfoldet fører til en økning i polarisering og stratifisering av befolkningens medievaner. Artikkelen tar utgangspunkt i data fra Norge i perioden fra 1997-2016.

Seminaret holdes på rom 418 på IMK klokken 12.00 og er åpent for alle..
On Monday the 24.09, POLKOM will host a lunch-seminar featuring Associate Professor Rune Karlsen. The seminar will be based on a coming article that examines the evolution of media habits over time with focus on the amount of news-avoiders in the population and whether the increase in media diversity leads to increased polarization and stratification in peoples media-habits. The article examines data from Norway in the period between 1997 and 2016.

The seminar will be held in room 418 at IMK and is open to anyone

Ny artikkel av Steffen Krüger: Plattformede steder – forhandlinger mellom Internett og offentlighet

Ny artikkel av Steffen Krüger: Plattformede steder – forhandlinger mellom Internett og offentlighet

....Figenschou & Ihlebæk med ny artikkel - utfordring av journalistisk autoritet..New article by Figenschou & Ihlebæk - Challenging Journalistic Authority....

....Figenschou & Ihlebæk med ny artikkel - utfordring av journalistisk autoritet..New article by Figenschou & Ihlebæk - Challenging Journalistic Authority....

Norsk
English