Ny artikkel av Steffen Krüger: Plattformede steder – forhandlinger mellom Internett og offentlighet

Ny artikkel av Steffen Krüger: Plattformede steder – forhandlinger mellom Internett og offentlighet

Steffen Krüger er aktuell med en ny artikkel i siste nummer av Plan - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. I artikkelen Plattformede steder - forhandlinger mellom Internett og offentlighet undersøker han hvilke ulike akademiske posisjoner som eksisterer rundt forholdet mellom Internett og offentligheter og hva slags implikasjoner Internett som offentlighet har for sjansen til å bringe frem sosiale forandringer:

I denne teksten presenterer og diskuterer jeg sentrale begreper og forestillinger som preger vår forståelse av den kulturelle og sosiopolitiske situasjonen vi befinner oss i online. Jeg følger utviklingen fra det tidlige, tekstbaserte Internett og videre til brukerdrevne web 2.0-applikasjoner. Ved å diskutere kommentartråder på nyhetssider, ekkokamre, sosiale nettverkssider og online-plattformer kaster jeg et kritisk lys på hva slags steder disse konsepter innebærer og hva slags offentlighet de byr på. Vi finner en stor mengde av temabaserte del- og mot-offentligheter innenfor og utenom de store kommersielle plattformer. Jeg vil presentere akademiske posisjoner som ser denne variasjonen i sin helhet som symptomatisk for en fattiggjøring av kommunikasjon generelt: Jo mer vi debatterer med hverandre i sosiale medier, jo mer mister vi evnen til å bringe frem sosial forandring.

-Steffen Krüger, Platformede steder - Forhandlinger mellom Internett og offentlighet

Hele artikkelen kan leses her (Krever tilgang)

Mona Abdel-Fadi in "Contesting Religion The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia"

Mona Abdel-Fadi in "Contesting Religion The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia"

....POLKOM-mandag med Rune Karlsen - nyhetsvaner og mediemangfold.. POLKOM-Monday with Rune Karlsen - News Habits in High-Choice Media Environments....

....POLKOM-mandag med Rune Karlsen - nyhetsvaner og mediemangfold.. POLKOM-Monday with Rune Karlsen - News Habits in High-Choice Media Environments....

Norsk
English