Mona Abdel-Fadi in "Contesting Religion The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia"

Mona Abdel-Fadi in "Contesting Religion The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia"

Mona Abdel-Fadi har bidratt til tre kapitler i boken Contesting Religion - The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia redigert av Knut Lundby. Her skriver hun blant annet om Facebook-gruppen som ble opprettet som del av kampanjen for retten til å bære kors som ansatt i NRK i 2013 og om hva ulike case-studier kan fortelle oss om hvordan sosiale aktører og medier forholder seg til medialiserte konflikter rundt religion. Boken er open accsess og alle kapitlene kan lese her:..

Mona Abdel-Fadi has contributed to three chapters in the book Contesting Religion - The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, edited by Knut Lundby. In them she writes among other things about the Facebook-group that was created as part of the conflict surrounding the wearing of crosses by employees in NRK in 2013 and about what different case studies can teach us about how social actors and the media relate to mediatized conflicts surrounding religion. The book is open access and all chapters can be read in their entirety here:

Snabbtänkt - en analyse av det svenske valget.

Snabbtänkt - en analyse av det svenske valget.

Ny artikkel av Steffen Krüger: Plattformede steder – forhandlinger mellom Internett og offentlighet

Ny artikkel av Steffen Krüger: Plattformede steder – forhandlinger mellom Internett og offentlighet

Norsk
English