....POLKOM-mandag 07.10 - Anna Grødahl Larsen..POLKOM-Monday 07.10 with Anna Grødahl Larsen....

....POLKOM-mandag 07.10 - Anna Grødahl Larsen..POLKOM-Monday 07.10 with Anna Grødahl Larsen....

Under mandagsseminaret 07.10 vil Anna Grøndahl Larsen fortelle om prosjektet Helsedekning i norske lokalmedier, finansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM). Prosjektet skal belyse kjennetegn ved lokalmediers dekning av offentlige helsetjenester; hvordan ulike kildegrupper, som lokalpolitikere, kommunalt byråkrati og grasrotinitiativ, jobber for å få sine saker gjennom i de lokale mediene – og hvordan de oppfatter og forholder seg til lokalmedienes dekning. Et mål er å bidra med innsikter i hvordan de lokale nyhetsmediene legger premisser for lokalpolitisk debatt og potensielt innvirker på prioriteringer i de kommunale helsetjenestene.   

Prosjektet er finansiert av RAM, men er også tilknyttet prosjektet HeCoRe ved Institutt for samfunnsforskning.

Seminaret holdes på rom 418 på IMK klokken 12.00 og er åpent for alle.

..

On Monday the 07.10 POLKOM will host a presentation by Anna Grødahl Larsen. She will present the project “Health coverage in local Norwegian news”. The project examines the characteristics of local media coverage of public health services. Among the goals of the project is contributing insight into how local news influence local political debates and how they may influence the priorities within the local health services.

The project is financed by RAM and is also connected to the HeCoRe project at ISF.

The seminar will be held in room 418 at IMK at 12.00 and is open to the public.

....POLKOM-mandag med Terje Rasmussen.. POLKOM-Monday with Terje Rasmussen....

....POLKOM-mandag med Terje Rasmussen.. POLKOM-Monday with Terje Rasmussen....

EUPRERA Best Paper Award

EUPRERA Best Paper Award

Norsk
English