....POLKOM-mandag 25.03 - Valgundersøkelsen og valgkampen 2017..POLKOM-Monday 25.03 - The Norwegian Election Study....

....POLKOM-mandag 25.03 - Valgundersøkelsen og valgkampen 2017..POLKOM-Monday 25.03 - The Norwegian Election Study....

Mandag den 25.03 inviterer POLKOM til åpent lunsjseminar. Innledere denne uken er Atle Hennum Hausgjerd fra ISF som sammen med POLKOMs Rune Karlsen vil holde en innledning om Valgundersøkelsen med spesiell fokus på Valgkampundersøkelsen 2017, en panelundersøkelse av norske velgere gjennom valgkampen. Med utgangspunkt i valgkampundersøkelsen vil de ta for seg når velgere (egentlig) bestemmer seg for hvilket parti de skal stemme på, hvilke medier og annem informasjon som er viktig for dette valget, og hvilke partier som tjener på skiftene i partipreferanser underveis i valgkampen. I tillegg, forsterkes eller utjevnes politiske forskjeller i valgkamp? Møtet holdes klokken 12.00 på rom 418 på IMK og er åpent for alle.

..

On Monday 25.03. POLKOM will host an open lunch seminar. This weeks speakers will be Atle Hennum Hausgjerd from ISF together with POLKOMs Rune Karlsen. They will bring us an introduction about the Norwegian Election Study with a special focus on the 2017 campaign study, a survey study of Norwegian voters throughout the election period with focus on the election period.
During their introduction we will hear when voters (actually) decide what party they will vote for, what information and media this decision is based on and about which parties win out as a result of the changing allegiances during the election period. The seminar will be held at 12.00 in room 418 at IMK and is open to the public. .

Øyvind Ihlen keynote på Darkside 2019 i Bordeaux

Øyvind Ihlen keynote på Darkside 2019 i Bordeaux

Erik Knudsen intervjuet i Journalisten om Giske-saken og tillit

Erik Knudsen intervjuet i Journalisten om Giske-saken og tillit

Norsk
English