Norsk fagkonferanse i politisk kommunikasjon 2019 - Call for papers

Norsk fagkonferanse i politisk kommunikasjon 2019 - Call for papers

Norsk fagkonferanse i politisk kommunikasjon 2019

Tid og sted: Tirsdag 26. november, Stallen i Professorboligen. 

Call for papers

Studier av politisk kommunikasjon er i dag spredt utover mange fagfelt. Et utgangspunkt for konferansen er at utfordringer knyttet til politisk kommunikasjon i dagens digitaliserte kommunikasjonssystem, studeres best på tvers av fagspesifikke grenser og fra ulike metodiske tilnærminger. I denne konferansen ønsker vi derfor å tilby en møteplass for dialog og kunnskapsutveksling mellom forskere fra ulike disipliner innenfor samfunnsvitenskapen og humaniora for å fremme samarbeid på tvers av disse. Vi ønsker å belyse sentrale problemstillinger for studier av politisk kommunikasjon i Norge gjennom å diskutere temaer som politiske og ideologiske effekter av brukerkulturer; medieteknologiens politiske dimensjoner; konsekvenser av et endret medielandskap for politiske uttrykk, politisk kommunikasjon og kunnskap, tillit og tilhørighet; rammene for debatt og offentlige ytringer; politiske aktørers kommunikasjon med velgere; strategisk kommunikasjon og lobbyisme i det endrede medielandskapet, rollen til nye medieaktører; og populisme.

Konferansen er organisert av PolKom – Senter for studier av politisk kommunikasjon i samarbeid med Screen Cultures

 

Vi inviterer deg til å sende inn et abstract på maks 300 ord innen 10. september.

pol-kom@media.uio.no

Kontaktperson: rune.karlsen@media.uio.no

 

Dato for fullt paper er 18. november

Styrets beretning 2018

Styrets beretning 2018

....POLKOM-mandag 03.06 -Kristoffer Kolltveit..POLKOM-Monday 03.06 -Kristoffer Kolltveit....

....POLKOM-mandag 03.06 -Kristoffer Kolltveit..POLKOM-Monday 03.06 -Kristoffer Kolltveit....

Norsk
English