Lansering av Arendals-undersøkelsen 2018

Lansering av Arendals-undersøkelsen 2018

I dag lanseres Arendals-undersøkelsen 2018. Rapporten som er skrevet av Ketil Raknes, Dag Wollebæk og Håvard Lundberg.

Hovedfunnet i 2017-undersøkelsen var at «deltakelse teller, ressurser avgjør». Med det mente vi at selv om Arendalsuka er åpen for alle aktører er hovedtendensen at de mest ressurssterke aktørene har en helt dominerende posisjon under arrangementet. Jo mer penger du bruker på Arendalsuka og jo flere politisk ansatte du har, desto bedre lykkes du.

2018-undersøkelsen bekrefter at dette bildet stemmer. Det er små endringer når vi ser på de spørsmålene som ble stilt både i 2017 og 2018. Hovedmotivasjonen for å delta under Arendalsuka er å bygge nettverk med politikerne og pengebruk og antallet politisk ansatte påvirker i hvilken grad en lykkes med dette.

Rapporten lanseres på Arendalsuka med eventet Hvorfor vokser demokratifestivalene? klokken 14.30.

Selve rapporten kan leses her.

Lokaljournalistikken og valgkampen 2019 - Hva betyr lokaljournalistikken for den demokratiske samtalen? - Arendalsuka 2019

Lokaljournalistikken og valgkampen 2019 - Hva betyr lokaljournalistikken for den demokratiske samtalen? - Arendalsuka 2019

Velgere og valgkamp - boklansering

Velgere og valgkamp - boklansering

Norsk
English