Disputas  «Open Government» og politisk deltagelse: globale normer i Norge

Disputas «Open Government» og politisk deltagelse: globale normer i Norge

POLKOM-medlem Christoffer Ben Wilson disputerte for sin avhandling Multi-stakeholder promotion of civic participation: assessing the Open Government Partnership’s influence on national policy den 28.08.
Vi gratulerer!

Komiteen bestod av

Associate Professor Jean-Patrick Villeneuve, Università della Svizzera italiana

Associate Professor Suzanne Piotrowski, Rutgers University

Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo (administrator)

Open Government Partnership (OGP) er et internasjonalt initiativ, som har som mål å styrke samarbeidet mellom innbyggere og forvaltning i over 70 medlemsland. OGP er blitt hovedforum for internasjonalt samarbeid om internasjonalisering og åpen forvaltning, men er også blitt beskyldt for å dekke over korrupsjon i enkelte land. I tillegg er det uklart hvorvidt initiativet har stimulert til økt politisk deltakelse blant borgerne i medlemslandene. Norge er ett av åtte land som opprinnelig sto bak initiativet, og har vært med på å fremme samarbeidet i andre land. De er derimot blitt kritisert for dårlig implementering innenriks.

Komparative analyser av politisk deltagelse i 192 land avdekker at OGP har en begrenset innflytelse på nasjonal politikk for politisk deltagelse.

Innflytelsen er sterkest i mer demokratiske land, og sterkest i land med mer avanserte normer for politisk deltagelse. Kvalitative analyser av OGP i Norge avdekker hvordan OGPs innflytelse skjer gjennom lærings- og kunnskapsmekanismer. Disse mekanismene viser seg derimot å være sårbare overfor embetspersoner som arbeider på tvers av institusjoner, og hindrer – eller legger til rette – for nasjonalisering av internasjonale normer for politisk deltagelse. I slike situasjoner står prosessene i fare for å stanse eller spore av.

I Wilsons avhandling utvikles tre metoder for å evaluere hvor effektive internasjonale samarbeid som OGP er. Han kommer også med anbefalinger om hvordan OGP kan stimulere medlemsland til å fremme politisk deltagelse, og hvordan initiativet kan implementeres i Norge.

disputas wilson.JPG
.... POLKOM-mandag 16.09 .. POLKOM-Monday 16.09 ....

.... POLKOM-mandag 16.09 .. POLKOM-Monday 16.09 ....

Video: Hvorfor vokser demokratifestivalene og hva betyr de for demokratiet? - Arendalsuka 2019

Video: Hvorfor vokser demokratifestivalene og hva betyr de for demokratiet? - Arendalsuka 2019

Norsk
English