EUPRERA Best Paper Award

EUPRERA Best Paper Award

Under EUPRERAs årlige kongress for 2019 har POLKOM-medlemmene Øyvind Ihlen, Ketil Raknes og Anders Olof Larsson blitt tildelt EUPRERA Best Paper Award for paperet “The Democratic Success of Twitter as a Lobbying tool”.

I “The Democratic Success of Twitter as a Lobbying tool” undersøker de hvilke interessegrupper og organisasjoner som lykkes i å få respons fra stortingsrepresentanter i form av retweets. Paperet peker i retning av at det også på Twitter er de mektigste gruppene og organisasjonene som i størst grad blir hørt av politikerne.

EUPRERA skriver:

The paper discusses the contribution of Twitter to democratic goals of engagement and debate by asking “What type of interest groups and organizations succeed in having members of parliament react on (retweet) their Twitter messages?”. To answer this question, the authors analyzed the extent to which Norwegian politicians retweet messages from interest groups and lobbyists during normal parliamentary activity. Despite the touted democratic potential of Twitter, the researchers find that it is the powerful groups and organizations that get heard more by politicians, also on Twitter. The paper is excellently written with solid links to the relevant literature and sound methodology.

....POLKOM-mandag 07.10 - Anna Grødahl Larsen..POLKOM-Monday 07.10 with Anna Grødahl Larsen....

....POLKOM-mandag 07.10 - Anna Grødahl Larsen..POLKOM-Monday 07.10 with Anna Grødahl Larsen....

Disputas - The Art of Journalism in an Uncertain Context: A Study of Iranian Journalistic Practices.

Disputas - The Art of Journalism in an Uncertain Context: A Study of Iranian Journalistic Practices.

Norsk
English