Digitale Skyttergraver - Karlsen og Thorbjørnsrud i NRK

Digitale Skyttergraver - Karlsen og Thorbjørnsrud i NRK

Både Kjersti Thorbjørnsrud og Rune Karlsen har blitt intervjuet av NRK til saken Digitale skyttergraver som omhandler debattklima og sosiale medier. I saken omtales Thorbjørnsruds forskning hvor hun har kommet frem til at polarisert debattklima gjør at enkeltpersoner lett blir knyttet til ytterpunkter også når de ikke har ekstreme meninger. Karlsen siteres på hvordan debatter på sosiale medier kan lede til en skyttergravsdynamikk:

Det foregår en del meningsbrytning i sosiale medier, men det fører ikke nødvendigvis til en moderasjon av det opprinnelige standpunktet man hadde. Tvert imot kan det føre til en forsterkning. For når noen argumenterer mot vårt standpunkt, mobiliserer vi motargumenter for å forsvare det. Slik blir troen på det opprinnelige standpunktet sterkere.

....POLKOM-mandag 25.02..POLKOM-Monday 25.02....

....POLKOM-mandag 25.02..POLKOM-Monday 25.02....

Karoline Andrea Ihlebæk i debatt om Facebook og ytringsfrihet

Karoline Andrea Ihlebæk i debatt om Facebook og ytringsfrihet

Norsk
English