....POLKOM-mandag 25.02..POLKOM-Monday 25.02....

....POLKOM-mandag 25.02..POLKOM-Monday 25.02....

Mandag den 25.02 inviterer POLKOM til åpent lunsjseminar. Innleder denne mandagen er professor Terje Rasmussen. Han vil holde en innledning med tittelen “Legitimitet i nyere politisk realisme-teori". Seminaret starter klokken 12.00 og er åpent for alle. Vel Møtt..On Monday the 25th of Febuary. POLKOM will host an open lunch seminar. The speaker for the seminar is professor Terje Rasmussen who will give a talk titled “legitimazy in new political realism-theory”. The seminar will beginn at 12.00 and is open to the public.

....POLKOM-mandag 04.03 - Displaced people for sale?..POLKOM-Monday 04.03 - Displaced people for sale?....

....POLKOM-mandag 04.03 - Displaced people for sale?..POLKOM-Monday 04.03 - Displaced people for sale?....

Digitale Skyttergraver - Karlsen og Thorbjørnsrud i NRK

Digitale Skyttergraver - Karlsen og Thorbjørnsrud i NRK

Norsk
English