.... POLKOM-mandag 16.09 .. POLKOM-Monday 16.09 ....

.... POLKOM-mandag 16.09 .. POLKOM-Monday 16.09 ....

Mandag 16.09 får vi besøk av Karoline Ihlebæk. I sin presentasjonen vil hun fortelle om NFR-prosjektet Far-right politics online and societal resillience, som har fått finansiering gjennom SAMRISK-programmet. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra ISF, OsloMet og UiO (C-Rex) og fokuserer på hvordan aktører fra ytre høyre i Norge, Sverige og Danmark, bruker digitale medier til å spre sitt budskap og til å mobilisere grupper og hvordan dette blir mottatt i offentligheten. I presentasjonen vil det fokuseres spesielt på arbeidspakken som omhandler alternative medier.

Seminaret starter klokken 12.00 på rom 418 og er åpent for alle.

..

On monday 16.09 POLKOM will host a seminar featuring Karoline Ihlebæk. In her presentation she will present the NRC-project Far-right politics online and societal resillience, which is founded through SAMRISK. The project is a collaboration between researchers from ISF, OsloMet and UiO (C-Rex). It examines how far right actors in Norway, Sweden and Denmark use digital media to spread their message and to mobilize supporters and how this is received by the public. The presentation will focus on the work package concerning alternative media.

The seminar is held at 12.00 in room 418 at IMK and is open to the public.

....POLKOM-mandag 23.09 med Kristy Hess.. POLKOM-Monday 23.09 - Kristy Hess ....

....POLKOM-mandag 23.09 med Kristy Hess.. POLKOM-Monday 23.09 - Kristy Hess ....

Disputas  «Open Government» og politisk deltagelse: globale normer i Norge

Disputas «Open Government» og politisk deltagelse: globale normer i Norge

Norsk
English