POLKOM-mandag 11.02 - Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape

POLKOM-mandag 11.02 - Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape


Mandag 11.02 inviterer POLKOM til et åpent lunsjseminar klokken 12.00 på rom 418 på IMK. Denne mandagen vil Øyvind Ihlen presentere prosjektet “Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape” som nylig fikk støtte fra forskningsrådet gjennom SAMRISK-programmet.

Picture credit: Bill Smith. Used under Creative Commons attribution lisence

Anne Krogstad med nytt studie av kultureliten i norske og svenske medier

Anne Krogstad med nytt studie av kultureliten i norske og svenske medier

....POLKOM-mandag 28.01 - Øyvind Ihlen..POLKOM-Monday 28.01 with Øyvind Ihlen....

....POLKOM-mandag 28.01 - Øyvind Ihlen..POLKOM-Monday 28.01 with Øyvind Ihlen....

Norsk
English